#001

Jean Paul Sartre Qu'est-ce que la littérature ? Condena do ensimismamento da literatura no contexto burgués, onde o lector xa non é tido en conta De Flaubert a Mallarmé (1842-1898) Destrucción simbólica do mundo A linguaxe debe comprometerse co real e respostar ao seu presente histórico. Hoxe isto pasa polo compromiso.

Welcome to my Website!

This is a paragraph! Here's how you make a link: Neocities.

Here's how you can make bold and italic text.

Here's how you can add an image:

Here's how to make a list:

To learn more HTML/CSS, check out these tutorials!